מדיניות ופרטיות

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה מפורשת שלך למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש והסכמתך, כי "קליקה חצור הגלילית" באמצעות מועצה מקומית חצור הגלילית רשאית להשתמש במידע המתואר להלן. באמצעות שימוש באתר הנך מצהיר שקראת והבנת את מדיניות השימוש והפרטיות של האתר. מובהר, כי הצהרה והסכמה זו מנוסחת בלשון זכר…

מדיניות ופרטיות

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה מפורשת שלך למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש והסכמתך, כי "קליקה חצור הגלילית" באמצעות מועצה מקומית חצור הגלילית רשאית להשתמש במידע המתואר להלן. באמצעות שימוש באתר הנך מצהיר שקראת והבנת את מדיניות השימוש והפרטיות של האתר. מובהר, כי הצהרה והסכמה זו מנוסחת בלשון זכר…

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה מפורשת שלך למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש והסכמתך, כי "קליקה חצור הגלילית" באמצעות מועצה מקומית חצור הגלילית רשאית להשתמש במידע המתואר להלן. באמצעות שימוש באתר הנך מצהיר שקראת והבנת את מדיניות השימוש והפרטיות של האתר. מובהר, כי הצהרה והסכמה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לגברים ונשים כאחד.

כללי – פרטיות – טפסי "צור קשר" – Cookies
אתר זה הינו תדמיתי, ומטרתו לחשוף את הגולש/המשתמש לשירותים הניתנים ע"י "קליקה חצור הגלילית" באתר זה מתבצעת גם מכירה של פעילויות.
מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "קליקה חצור הגלילית" ועליך להתעדכן מעת לעת בדף זה לגבי שינויים כאמור.
"קליקה חצור הגלילית " עשויה לאסוף נתונים לשימושה על מנת לזהות דפוסי עניין וחיפוש בכדי לסייע לנו למקסם את חווית השימוש באתר, לרבות כתובת ה IP וכיוצב'. גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי ניתן להשתמש במידע המתואר.
באתר טפסי "צור קשר" המיועדים למילוי גולשים המעוניינים שיצרו איתם קשר כדי לקבל פרטים נוספים. הפרטים האישיים שהגולשים משאירים בטפסי "צור קשר" מיועדים גם לצורך עדכונם בעתיד ו/או בשוטף לגבי מבצעים ו/או אירועים המתקיימים, מעת לעת, ב- "קליקה חצור הגלילית"
האתר עושה שימוש ב-"קוקיס" (מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לשמירות העדפות המשתמש ונשמרת בזכרון המחשב). אי שימוש ב Cookies, או בחירתך שלא לאפשר שמירה שלהם במחשבך עשוי לגרום לאתר להיות בלתי נגיש עבורך, וכך למשל לא תוכל לשמור את העדפותיך באתר. תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.

העברת מידע לצדדים שלישיים – ספקי שירות – קישורים לאתרים נוספים
"קליקה חצור הגלילית" באמצעות "מועצה מקומית חצור הגלילית" לא תמכור ו/או תעביר לצד ג' את פרטייך, אלא אם נחויב לעשות זאת על פי דין, ובמקרה של מחלוקת משפטית נעשה זאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
"קליקה חצור הגלילית" עשויה להשתמש בנותני שירותים ו/או קבלני משנה לצורך הפעלת האתר, והם עשויים לקבל מידע אישי הנדרש לביצוע פעולותיהן ושירותיהן. האתר של "קליקה חצור הגלילית" כולל קישורים לאתרים אחרים. איננו אחראים לאתרים אלה, לתוכנם או לטיבם ועליך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

קבלת הודעות שיווקיות
באפשרותך לבקש בכל זמן נתון להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות מ – "קליקה חצור הגלילית" על ידי שליחת מייל לכתובת [email protected] .

מחלוקות משפטיות
מדיניות פרטיות זו, כמו תנאי השימוש, כפופים לדינים החלים בישראל. הרישום במחשבי "קליקה חצור הגלילית" יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אלו.

זכויות יוצרים
אין לעשות שימוש בתוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב של "קליקה חצור הגלילית" לרבות מבנה האתר, תוכנו, המידע המופיע בו והתמונות המופיעות בו. סימני המסחר של "קליקה חצור הגלילית" הינם רכושה הבלעדי ואינך רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו ללא אישור מראש ובכתב. כל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום, שמות מוצרים או חברות אשר מצויינים באתר שייכים לבעליהם.

כל שאלה או בקשה או הערה אפשר לפנות באימייל הבא [email protected]

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה מפורשת שלך למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש והסכמתך, כי "קליקה חצור הגלילית" באמצעות מועצה מקומית חצור הגלילית רשאית להשתמש במידע המתואר להלן. באמצעות שימוש באתר הנך מצהיר שקראת והבנת את מדיניות השימוש והפרטיות של האתר. מובהר, כי הצהרה והסכמה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לגברים ונשים כאחד.

כללי – פרטיות – טפסי "צור קשר" – Cookies
אתר זה הינו תדמיתי, ומטרתו לחשוף את הגולש/המשתמש לשירותים הניתנים ע"י "קליקה חצור הגלילית" באתר זה מתבצעת גם מכירה של פעילויות.
מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "קליקה חצור הגלילית" ועליך להתעדכן מעת לעת בדף זה לגבי שינויים כאמור.
"קליקה חצור הגלילית " עשויה לאסוף נתונים לשימושה על מנת לזהות דפוסי עניין וחיפוש בכדי לסייע לנו למקסם את חווית השימוש באתר, לרבות כתובת ה IP וכיוצב'. גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי ניתן להשתמש במידע המתואר.
באתר טפסי "צור קשר" המיועדים למילוי גולשים המעוניינים שיצרו איתם קשר כדי לקבל פרטים נוספים. הפרטים האישיים שהגולשים משאירים בטפסי "צור קשר" מיועדים גם לצורך עדכונם בעתיד ו/או בשוטף לגבי מבצעים ו/או אירועים המתקיימים, מעת לעת, ב- "קליקה חצור הגלילית"
האתר עושה שימוש ב-"קוקיס" (מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לשמירות העדפות המשתמש ונשמרת בזכרון המחשב). אי שימוש ב Cookies, או בחירתך שלא לאפשר שמירה שלהם במחשבך עשוי לגרום לאתר להיות בלתי נגיש עבורך, וכך למשל לא תוכל לשמור את העדפותיך באתר. תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.

העברת מידע לצדדים שלישיים – ספקי שירות – קישורים לאתרים נוספים
"קליקה חצור הגלילית" באמצעות "מועצה מקומית חצור הגלילית" לא תמכור ו/או תעביר לצד ג' את פרטייך, אלא אם נחויב לעשות זאת על פי דין, ובמקרה של מחלוקת משפטית נעשה זאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
"קליקה חצור הגלילית" עשויה להשתמש בנותני שירותים ו/או קבלני משנה לצורך הפעלת האתר, והם עשויים לקבל מידע אישי הנדרש לביצוע פעולותיהן ושירותיהן. האתר של "קליקה חצור הגלילית" כולל קישורים לאתרים אחרים. איננו אחראים לאתרים אלה, לתוכנם או לטיבם ועליך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

קבלת הודעות שיווקיות
באפשרותך לבקש בכל זמן נתון להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות מ – "קליקה חצור הגלילית" על ידי שליחת מייל לכתובת [email protected] .

מחלוקות משפטיות
מדיניות פרטיות זו, כמו תנאי השימוש, כפופים לדינים החלים בישראל. הרישום במחשבי "קליקה חצור הגלילית" יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אלו.

זכויות יוצרים
אין לעשות שימוש בתוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב של "קליקה חצור הגלילית" לרבות מבנה האתר, תוכנו, המידע המופיע בו והתמונות המופיעות בו. סימני המסחר של "קליקה חצור הגלילית" הינם רכושה הבלעדי ואינך רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו ללא אישור מראש ובכתב. כל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום, שמות מוצרים או חברות אשר מצויינים באתר שייכים לבעליהם.

כל שאלה או בקשה או הערה אפשר לפנות באימייל הבא [email protected]

זה הזמן להצטרף
לרשימת התפוצה שלנו

להיות מעודכנים במה שקורה בקליקה: